Straatambassadeurs

Om zoveel mogelijk bewoners kennis te laten maken met Oog voor Warmte en informatie goed te laten doorstromen werken we met straatambassadeurs.

Oog voor Warmte werkt aan een duurzame energietransitie waarbij afscheid wordt genomen van verwarming op basis van gas. Bewoners van de wijk Oog in Al hebben zelf zeggenschap over een betaalbaar duurzaam alternatief.

We onderzoeken de beste mogelijkheden, werken ze uit en implementeren ze. Daarnaast is Oog voor Warmte een buurtplatform waar buren ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. En een vraagbaak voor vragen over bijvoorbeeld:

het isoleren en verduurzamen van je huis
het opwekken van je eigen energie
duurzame warmtenetten en collectieve warmtevoorzieningen
subsidies die de energietransitie bevorderen
Om onze leden, vrienden en andere buurtbewoners te ondersteunen heeft Oog voor Warmte straatambassadeurs.

De straatambassadeurs zijn mensen die in Oog in Al wonen, betrokken zijn bij Oog voor Warmte en als natuurlijke communicatieknooppunten in hun omgeving functioneren. In hun dagelijkse communicatie kunnen ze andere bewoners verbinden met (verwijzen naar) Oog voor Warmte. De rol van straatambassadeur is vrijwillig en vraagt ongeveer gemiddeld 1,5 uur per maand aan tijd.

Onze straatambassadeurs spelen een grote rol in het verkrijgen van bekendheid van Oog voor Warmte bij de bewoners en bij het werken aan een onderlinge vertrouwensbasis. Wederzijds vertrouwen, tussen Oog voor Warmte en bewoners enerzijds en tussen Oog voor Warmte en Gemeente anderzijds, zijn absoluut noodzakelijk om de doelen van Oog voor Warmte te realiseren.

Heb jij hart voor de wijk en wil jij iets voor je buren betekenen?

Vind jij het leuk en interessant om over verduurzaming te praten met je buren?

Wil jij je oren en ogen open houden voor duurzame oplossingen die buren hebben bedacht?

Wil jij je buren overtuigen van het belang en de noodzaak van de energietransitie?

Word dan één van onze straatambassadeurs

Aanmelden als straatambassadeur

* verplicht veld
Telefoonnummer

Wil je straatambassadeur worden?