Over Oog voor Warmte

Wat is en wat doet Oog voor Warmte

Enkele mensen van de Kanaalweg/ Molièrelaan vonden elkaar op het thema duurzaamheid en het gegeven dat Utrecht op korte termijn gasloos moest gaan worden. Met het Merwedekanaal naast de deur vonden we het een mooie uitdaging om te kijken of een systeem van aquathermie een duurzame oplossing zou kunnen bieden. Zou dat technisch, financieel en organisatorisch kunnen?

Na drie maanden onderzoek leek het een haalbare optie. Inmiddels hadden we een vereniging opgericht en veel buurtgenoten betrokken bij onze ideeën. De gemeente Utrecht had haar ‘transitie Warmte’ ook verder uitgewerkt en Oog in Al zou één van de wijken zijn die als eerste onderzocht zouden worden op de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen.

Oog voor Warmte was al bezig met het opzetten en financieren van een haalbaarheidsonderzoek voor aquathermie. De gemeente wilde ook zoiets doen maar dan breder en voor de hele wijk Oog in Al. Hierop is begin 2023 een samenwerking ontstaan. We werken nu samen aan een haalbaarheids-onderzoek voor meerdere scenario’s om de hele wijk aardgasvrij te kunnen maken.

Stemming op de ALV mei 2023 over overgang van vereniging naar cooperatie

Missie

Het doel zoals vastgelegd in de statuten luidt:

“Het realiseren van een collectieve duurzame en betaalbare warmtevoorziening in de wijk Oog in Al en omgeving”

Vanwege de CO2 beperking/klimaatveranderingen weten we dat we veel minder fossiele brandstoffen moeten gaan gebruiken. Warmte halen uit water is een mogelijke methode om de woningen in onze wijk te verwarmen zonder gas. Daarvoor zullen de woningen wel nog beter geïsoleerd moeten worden. Ook het stimuleren en ondersteunen van wijkbewoners bij het verder verduurzamen van hun woning is daarom een onderdeel van onze missie.

Op het moment bestaat het bestuur van Oog voor warmte uit zes personen. Allen doen dit werk vrijwillig. Voor de benodigde onderzoeken hebben we tot nu toe subsidies gekregen van gemeente en provincie.

Organisatie

Oog voor Warmte is sinds 2023 een energie coöperatie (KvK 82136904)

Iedereen die dat wil, mag lid worden van deze coöperatie. Leden hebben een stem in de Algemene Vergaderingen, en kunnen tussentijds met het bestuur van gedachten wisselen via een klankbordgroep.

Marc de Koos

Goethelaan

Nico Hendriks

Molièrelaan

Dymph Hoffmans

Kanaalweg

Rento Hermanns

Molièrelaan

Kees van der Lugt

Johan Sebastiaan Bachstraat

Jan Klein Breteler

Händelstraat

Bestuur

Marc de Koos (voorzitter)

Dymph Hoffmans (secretaris)

Nico Hendriks (penningmeester)

Rento Hermanns (bestuurslid)

Jan Klein Breteler (bestuurslid)

Kees van der Lugt (bestuurslid)

Straatambassadeurs

Marco Griffioen

Ido van Ham

Gerwin Kamps

Daan Kuys

Else Beereboom

Energiecoaches

Bernard Bierhaus

Rento Hermanns

We hebben heel graag mensen erbij die mee willen werken. Vraag informatie of meld je aan via info@oogvoorwarmte.nl.  

Heb je een vraag spreek ons ook ‘gewoon’ aan!

Partners

Om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, werken we samen met de bedrijven Ekwadraat en Energie Samen.