OOG VOOR WARMTE

Warm en duurzaam wonen in Oog in Al

Oog voor Warmte is er voor:

  • een lokaal warmtenet met een duurzame, aardgasvrije warmtebron
  • betaalbare warmte voor de gebruiker
  • advies en hulp bij aanpassingen in je woning
  • zoveel mogelijk energiezuinige woningen in Oog in Al

Zo veel mogelijk woningen duurzaam verwarmen

Oog voor Warmte is eind 2021 ontstaan als buurtinitiatief. We werken aan een plan om zoveel mogelijk woningen in de wijk Oog in Al op een betrouwbare, duurzame en betaalbare manier te verwarmen, bijvoorbeeld middels lokale warmte uit het omringende water (aquathermie).

Daarnaast willen wij de bewoners van Oog in Al ook helpen met de verduurzaming van hun woningen. 

Oog in Al aardgasvrij

Het streven naar aardgasvrij past bij het landelijke en het gemeentelijk beleid van de overheid. De gemeente  Utrecht wil de wijk Oog in Al als één van de eerste wijken aardgasvrij maken. 

Maar wat is het beste alternatief voor gas in onze buurt? Tegenwoordig zijn er gelukkig veel alternatieven voor aardgas. Volgens ons ligt de oplossing vlak naast ons: namelijk het Merwedekanaal en/of het Amsterdamrijnkanaal! Met de toepassing van aquathermie ( =verwarmen met water) willen we het mogelijk maken om de wijk Oog in Al te verwarmen.

Doe je mee?

 

  • Help je buren in de energietransitie.
  • Geef de activiteiten van Oog voor Warmte door in je straat.
  • Laat je buren zien hoeje zelf met verduurzaming van je woning bezig bent.

Maak jij je buurt duurzamer samen met ons?

Duurzame lokale warmte realiseren we niet zomaar. Dat doen we stap voor stap. En we willen dat in overleg doen met de bewoners van Oog in Al en in samenspraak met de leden van Oog voor Warmte. We zouden daarom ook graag willen weten wat jij, als buurtgenoot en wijkbewoner, van onze plannen vindt, hoe je over de warmtetransitie denkt en wat je al gedaan hebt om je huis toekomstbestendig te maken. Denk en beslis mee hoe we verder gaan om jouw woning en de buurt duurzamer te maken.